post

Volební valná hromada klubu!

Vážení členové klubu, dovolte mi, abych Vás jménem SK Kelti 2008 z.s. pozval na volební valnou hromadu našeho SK, která se uskuteční v neděli 19.3.2017 od 17 hodin v salonku Pizzerie Domino (Zborovského nábřeží 48, Beroun 3 – Závodí).

V rámci programu zrekapitulujeme činnost SK v kalendářním roce 2016 a seznámíme Vás s plány na nadcházející období. Důležitým bodem programu pak bude volba členů předsednictva a kontrolní komise.

 

Vlastní program valné hromady bude následující:

1)  Zahájení valné hromady SK

2)  Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3)  Schválení programu

4) Zpráva předsedy o činnosti v roce 2016

5) Zpráva o hospodaření SK v roce 2016 a výhledu na rok 2017

6) Diskuse k předloženým zprávám

7) Hlasování o schválení hospodářského výsledku za rok 2016

8)  Schválení úpravy stanov spolku

9) Schválení volebního řádu

10)  Volba členů předsednictva

11) Volba členů kontrolní komise

12)  Výběr osoby oprávněné k podání návrhu na zápis změn údajů do rejstříku spolků

13)  Ostatní

14)  Závěr

 

Vaše případné návrhy na členy předsednictva či kontrolní komise je možné adresovat do pátku 17. 3. 2017 do 12:00  na e-mailovou adresu hokejbalnaberounsku@seznam.cz.

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Jménem SK Kelti 2008 z.s.

Jiří Černý, předseda SK